PLATNOST LÉKAŘSKÝCH RECEPTŮ A POUKAZŮ


Recept vystavený Lékařskou službou první pomoci, vč. stomatologické pohotovosti, je platný pouze 1 kalendářní den, následující po dni jeho vystavení

Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů, počínaje dnem vystavení (nejde-li o přípravky pro místní použití)

Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kalendářních dnů, počínaje dnem vystavení (neurčí-li předepisující lékař jinak)

Recept na opakovaný výdej má platnost 6 měsíců, počínaje dnem vystavení. (Lékař ale může jeho platnost prodloužit až na 1 rok ode dne vystavení)

Žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky platí nejdéle 14 kalendářních dnů, počínaje dnem jejího vystavení.

Poukaz na zdravotnické prostředky (např. berle, hole, ortézy, obvazy, testovací proužky) platí 3 měsíce

Přehledné shrnutí :
Obecně platí recept 14 dnů, recept na antibiotika 5 dnů a recept z pohotovosti 1 den.

Copyright © 2009 K.E.I. group | All rights reserved
#