ODBORNÉ ČLÁNKY

<< zpět

Jak užívat léky

Rady z pohotovostní lékárny Koliště

Nikdy si sami nesnižujte nebo nezvyšujte dávkování předepsaných léků.
Dodržujte i doporučenou délku jejich užívání.

Užívané léky se mohou vzájemně ovlivňovat, proto vždy informujte lékaře o všech lécích,
které užíváte – o těch, které Vám předepsal jiný lékař i těch, které jste si koupili volně,
bez předpisu.

Upozorněte svého lékaře na vedlejší účinky, pokud se při užívání léků vyskytnou.

Kupujete-li si volně prodejné léky, nakupujte je jen v lékárnách. Poraďte se o jejich
užívání s lékárníkem a i jemu nezapomeňte sdělit, které jiné léky užíváte a jakými
chorobami trpíte. Lék doporučovaný reklamou nemusí - při určitých onemocněních
anebo v kombinaci s některými jinými léky - být bezpečný!

Pokud užíváte více léků současně, není dobré brát je všechny najednou. Poraďte se proto
s lékařem nebo lékárníkem i o tom, v jakém časovém rozvrhu je máte užívat.

Léky ponechávejte v původních obalech. Nemíchejte několik léků dohromady, pokud
si je předem nepřipravíte do přehledných dávkovačů.

Užíváte-li současně více léků, neužívejte léky v rozespalosti, nebo dokonce potmě!

Dbejte pokynů výrobce ke správnému uložení léků. Ukládejte je také mimo dosah dětí

Zvláštní opatrnost při užívání léků musí dodržovat děti (resp. jejich rodiče), těhotné ženy a řidiči motorových vozidel
Léky časem stárnou, jejich účinnost klesá. Po uplynutím uvedené doby použitelnosti léky již neužívejte! Nejste-li si jejich použitelností jisti, poraďte se s lékárníkem
Copyright © 2009 K.E.I. group | All rights reserved
#