CO SE STARÝMI LÉKY


Po uplynutí uvedené doby použitelnosti mohou léky mít výraznější nežádoucí účinky; u některých navíc dochází k podstatným chemickým změnám, které je zcela znehodnotí.

Takovéto staré léky patří mezi nebezpečný odpad, který může poškodit životní prostředí a nepatří tedy do komunálního odpadu.

Nepoužitelná léčiva se proto odevzdávají v lékárnách, které zajistí jejich bezpečnou likvidaci.

Pokud si nejste jisti, je-li daný lék možno ještě použít, kontaktujte nejdříve pracovníky lékárny a poraďte se s nimi.

Copyright © 2009 K.E.I. group | All rights reserved
#